Psychomotorisch

Binnen de tak pediatrische kinesitherapie zal ik voornamelijk de nadruk leggen op het vinden van het probleem via (psychomotorische) testing. Eens de aandoening gekend is zal er op de stoornissen ingewerkt worden via een specifieke manier van therapie; hierin bestaan verschillende mogelijkheden.

  • Psychomotorische therapie focust op het veranderen van het psychisch functioneren van het kind via zijn motoriek. Dit kan zowel om de grove als fijne motoriek gaan, als om lateralisatie, visuele waarneming, ruimtelijk inzicht en/of het lichaamsbesef van het kind.
  • Wanneer het kind eerder een achterstand heeft van motorische mijlpalen, kan ontwikkelingsstimulatie.
  • Kinderen die wel alle mijlpalen op tijd bereiken en goed ontwikkelen kunnen ook extra gestimuleerd worden in hun bewegen. Dit kan door een bewegingsmethode genaamd Sherborne.

Ten slotte geef ik ook pre- en postnatale kinesitherapie, dit om zwangere vrouwen kennis te laten maken met hun lichaam, de veranderingen die dit lichaam zal ondergaan en hoe ze hiermee het best omgaan; dit zowel voor als na de bevalling.

facebook